Uljana repica je industrijska biljka. Uzgaja se radi sjemena koje sadrži oko 40%  ulja i 20% bjelančevina

Ulje iz sjemenki koristi se za proizvodnju prehrambenog ulja, ali i biodizela

Uljana repica je treći najveći izvor za dobivanje biljnog ulja u svijetu, iza soje i palme uljarice, a također je drugi glavni izvor proteinske hrane iako čini tek petinu proizvodnje prvog glavnog izvora, soje.

U Europi ju se uzgaja i kao krmno bilje, i to za zelenu krmu u svježem stanju. Koristi ju se i za silažu. Njeni nusproizvodi se koriste za krmne smjese. Koristi se i u ratarstvu, za zelenu gnojidbu. U poljodjelstvu se koristi za plodosmjenu, u smjeni uzgoja pšenice i kukuruza.


Skip to content